Samhälls-ansvar

Socialt ansvarstagande.
eWorks företagskultur präglas av värme och omtanke om varandra. Därför är också ett aktivt samhällsengagemang en viktig del av företaget. Varje medarbetare kan varje månad utnyttja tre timmar av sin arbetstid till arbete i ideella organisationer som arbetar för att hjälpa ungdomar. Vi har heller inte anställda i länder där mänskliga rättigheter kränks.

World´s Children´s Prize for the Rights of the Child
eWork har även ett partnerskap med World´s Children´s Prize Foundation, som driver ett utbildningsprogram om barnets rättigheter och demokrati, med utgångspunkt i FN:s barnkonvention. 

32,6 miljoner barn i 108 länder har sedan starten år 2000 deltagit World's Children's Prize-programmet. Även många barn som fått sina rättigheter kränkta deltar i det årliga programmet, där de lär sig om sina rättigheter innan de röstar fram sina barnrättshjältar som pristagare. Beskyddare av organisationen ar bland annat Drottning Silvia och Nelson Mandela. eWorks engagemang innebar ett årligt penningbidrag till prissumman, som används till att förbättra levnadsvillkoren for några av världens mest utsatta barn, barnslavar, flickor som utsätts för människohandel samt barn som blivit föräldralösa till följd av krig.

Miljö

Energi och resurser.
Som företag är vi övertygade om att vi måste hushålla med de resurser som alla människor behöver. Vi arbetar aktivt på att vara energieffektiva, använda gröna produkter och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi tittar alltid på de mest miljövänliga resealternativen och använder kollektivtrafiken i största möjliga utsträckning. Omsorg om människor och miljö finns dokumenterade i företagets miljöpolicy. eWork är certifierade enligt ISO 14001.