Förenklad hantering av konsulter

Företag tar in fler och fler konsulter. Det kan handla om svängningar i konjunkturen, stigande verksamhet, tillfällig personalbrist eller behov av kvalificerad och specialiserad, temporär arbetskraft. Samtidigt vill man använda så få leverantörer som möjligt.

Med eWork får du inte bara tillgång till hela konsultmarknaden utan också en effektiv konsulthantering. Från enskilda leveranser till hela konsultförsörjningen.

Kontakta oss redan idag!

En leverantör med många fördelar

Tillgång till ett större utbud.
Som kund hos eWork når du ett utbud som är nästan omöjligt att överblicka som enskild konsultköpare. I dagsläget är över 65000 konsulter registrerade. Huvudsakligen inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Men det stannar inte där. Vi samarbetar med alla konsulter på marknaden. Även utländska. Det här nätverket och vår unika urvalskompetens är en av eWorks verkliga styrkor. Snabbt hittar vi rätt konsult till ditt uppdrag.

Helt objektivt urval.
En av hörnstenarna i eWorks filosofi är objektiviteten. Utan egna anställda konsulter eller partners som får företräde kan vi alltid välja ut den kompetens som är bäst lämpad för uppdraget. Det ger alla konsultbolag samma chans att konkurrera om uppdragen. Oavsett storlek. Det objektiva urvalet är grunden för hela vårt kvalitetstänk och är garantin till dig som kund i varje konsultleverans.

Minska antalet leverantörer.
Det är inte ovanligt att antalet leverantörer växer hos företagen i takt med att andelen konsulter ökar. En effekt av att använda eWork är att konsultinköpen samordnas. På så sätt kan du minska antalet leverantörer och samtidigt säkerställa tillgången på specifik kompetens. Dessutom får du bättre kontroll och per automatik en effektivare hantering.

Effektivare administration.
Att anlita rätt konsult kan ta tid. Det inkluderar tiden som läggs ner internt före, under och efter ett uppdrag. Här gör eWork en stor skillnad. Vi har över 5000 konsulter på uppdrag. En volym som kräver processer, verktyg och en organisation anpassad därefter. Vi sköter hela upphandlingen av konsulter och även fakturering och avtal. Resultatet blir ökad effektivitet och betydande tidsbesparingar.

eWork i praktiken

Det spelar ingen roll hur stark och unik din affärsmodell är. I slutändan är det ändå köparna av konsulterna som avgör hur bra modellen levererar. 

Här låter vi några av våra uppdragsgivare berätta om hur de ser på eWork och sin syn på konsulthantering.

Tomi Karjalainen

Engineering Director Outotec

Outotec är en världsledande leverantör av teknik för bearbetning av mineraler och metaller för gruvindustrin. De är också en stor köpare av konsulter. Här låter vi deras Enginering Director, Tomi Karjalainen berätta om företaget, deras affärsutmaningar och behovet av konsulthantering.

Hiss-pitchen

Zoran Covic

Möt vår VD Zoran Covic som här bjuder en hel del på sig själv. Snabbt och underhållande berättar han om vad eWork kan göra för dig. Välkommen in i hissen.

Fredrik Stjernfelt

CIO Kungälvs kommun

Kungälv är kommunen som verkligen ligger i framkant när det gäller digitaliseringen av den offentliga sektorn. Tillsammans med externa konsulter, har Fredrik Stjernfelt, lett digitalisering och utvecklat kommunen till en arbetsplats som tar avstamp i samtiden och är säkrat för framtiden. Lyssna på Fredrik hur allt gick till.

Värdet av vår modell

Värdet i tid.
Vår idé bygger på en enkel insikt: Istället för att du ska lägga massa tid på att köpa in och hantera konsulter, så tar vi hand om det. Vi sköter hela upphandlingen av konsulter och även fakturering och avtal. Resultatet blir förenklad administration, ökad effektivitet och betydande tidsbesparingar. Interna mätningar visar att våra kunder i genomsnitt sparar 45 procent av den tid som läggs kring konsulthantering.

Värdet i pengar.
Konsultleverantörerna blir fler och allt mer nischade. Vilket är naturligt i takt med en stigande efterfrågan av flexibel arbetskraft. eWork bidrar till att skapa transparens och jämförbarhet. Det stärker konkurrensen bland konsulterna och skapar större möjligheter. För alla. Det här utgör också grunden för att eWork alltid kan erbjuda kompetens till marknadspris. Vi levererar konsulter till 10 procent lägre pris än i jämförbara fall där kunden själv sökt och tillsatt konsulter.

Värdet i kvalitet.
Ekonomin är en viktig del när man upphandlar konsulter. Men vår erfarenhet har lärt oss vikten av att se till helhetsbilden och inte enbart till timpriset. Vissa konsulter med speciell kompetens och erfarenhet kan ha ett högre timpris, men de kan också skapa ett större värde. Exempelvis förmågan att snabbare sätta sig in i arbetet, jobba effektivare och nå ett avslut tidigare. I slutändan blir den här konsulten billigare att använda än någon med ett lägre timpris.

Men det går heller aldrig att generalisera. Varje uppdrag är unikt och vi tittar alltid på den lösningen som skapar det största värdet för dig som köpare. Under året gör eWork regelbundna kvalitetsmätningar hos kunderna. I den senaste mätningen blev resultatet 4,6 för konsulternas kvalitet, på en femgradig skala.

  • Rätt konsult till rätt pris vid rätt tillfälle – och så mycket mer.
  • eWork agerar alltid med fullt ansvar för konsulten.
  • Utan egna anställda konsulter kan vi garantera objektivitet.

Samarbetsformer

Lösningar för alla behov.
Vi skräddarsyr alltid lösningar för varje situation, och anpassar det för era unika behov. I samtliga situationer erbjuder eWork Group en smidig och flexibel konsulthantering. Här är tre lösningar som generellt visar hur vi kan hjälpa dig. 

Konsultförmedling
Enkel och smidig konsultförmedling där det enskilda konsultbehovet står i centrum. Vi hjälper dig med bästa kompetens till bästa pris. En vanlig samarbetsform där konsultbehovet inte är så omfattande.

Konsultförsörjning
Ökar ditt konsultbehov kan eWork Group fungera som en del av den löpande

konsultförsörjningen. Vi sätter upp ett ramavtal för bättre styrning och kontroll på inköpen. På det sättet kan vi ta ett helhetsansvar genom att hantera alla konsulter vid sidan av leverantörerna med egna ramavtal.

Outsourcad konsultförsörjning/CSO
För dig som större konsultköpare har vi tagit fram outsourcingtjänsten Consultant Sourcing Office, CSO. En modell som vi framgångsrikt har introducerat på den nordiska marknaden. Vi fungerar som din operativa inköpsfunktion för hela eller en avgränsad del av konsultbehovet. Du får en lägre total kostnad och en total överblick och kontroll över din konsulthantering.

Testa vad vi går för!

Har du ett konkret uppdrag och vill prova eWork som leverantör?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.