Kalender

Datum Beskrivning
18 februari 2016 Bokslutskommuniké
Under april 2016 Årsredovisning
20 april 2016 Delårsrapport, första kvartalet
20 april 2016 Årsstämma
20 juli 2016 Halvårsrapport
21 oktober 2016 Delårsrapport, tredje kvartalet