Bolagsstämma

Årsstämman 2016 äger rum onsdagen den 20 april 2016 klockan 14.00 på eWorks huvudkontor på Klarabergsgatan 60, Stockholm.

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet inom eWork Group. Där utövar aktieägarna sitt inflytande genom diskussioner och beslut. Samtliga aktieägare som är listade i aktieboken fem dagar innan bolagsstämman har rätt att delta antingen personligen eller via ombud. Anmälan ska göras till bolaget enligt vad som sägs i kallelse.

Årsstämma 2016

Årsstämma 2015

Årsstämma 2014