Ägare

Akiteägare per den 30 september 2016 Antal aktier Röster & kapital
Staffan Salén med familj genom bolag 1) 4 689 945 27,3%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 3 186 699 18,54%
Investment AB Öresund 1 722 759 10,0%
Veralda Investment Ltd 1 032 705 6,0%
PSG Micro CAP 410 261 2,4%
Patrik Salén med familj genom bolag 2) 374 000 2,2%
Jan Petterson 349 000 2,0%
Claes Ruthberg 300 000 1,75%
Unionen 300 000 1,75%
Danica Pension 284 017 1,65%
Summa 10 största 12 649 386 73,6%
Övriga 4 538 189 26,4%
Totalt 17 187 575 100%

1) Salénia AB

2) Jippa Investment AB